Zespół Tartaczna 2 Centrum Medyczne

Zespół

Poznaj naszych specjalistów
wstecz
Damian Kaufmann

dr n. med. Damian Kaufmann

kardiologia

Dr n. med. Damian Kaufmann jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Z wyróżnieniem obronił także dysertację doktorską pt. „Prognostyczne czynniki ryzyka niepożądanych zdarzeń kardiologicznych u chorych z istotną i umiarkowaną dysfunkcją skurczową lewej komory serca o podłożu niedokrwiennym”.

 

Dr n. med. Damian Kaufmann pełni również obowiązki Kierownika Poradni Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, a także jest asystentem w II Katedrze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem oraz współautorem kilkunastu prac opublikowanych, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach naukowych.

 

Obecnie pełni funkcję członka zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Biegle włada językiem angielskim.