Zespół (2) (1)

Zespół

Poznaj naszych specjalistów
Przejdź niżej
wstecz
Irina_Mogilnaya

dr n. med. Irina Mogilnaya-Wenglowska

diabetologia / choroby wewnętrzne

Absolwentka Wydziału Lekarskiego GUMed. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu specyfiki nadciśnienia tętniczego u kobiet. Uczestniczka licznych badań naukowych o zasięgu krajowym NATPOL, PP400M i in. Prelegentka na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W centrum zainteresowań są choroby metaboliczne, w szczególności nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Dotychczasowe badania naukowe dr Mogilnaya - Wenglowskiej skupiały się wokół różnic w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego w różnych grupach społecznych wśród kobiet.