Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
monitoring

Monitoring

Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu video w placówce Tartaczna 2 Centrum Medyczne jest: Centrum Medyczne Tartaczna 2 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Tartacznej 2/1a, 80-839 Gdańsk, tel.: 58 719 10 25. 
  2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@tartaczna2.pl. 

  3. Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki Tartaczna 2 Centrum Medyczne w Gdańsku w budynku przy ulicy Tartaczna 2/1a . Monitoring video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

  4. Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych. 

  6. Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w siedzibie Centrum (ul. Tartaczna 2/1a w Gdańsku), rejestrację (monitoring video), drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarz prowadzący do pomieszczeń biurowych. 

  7. Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  9. W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.