2-layers

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
NIFTY_Tartaczna2

Nieinwazyjne badanie prenatalne - Testy NIFTY

Test NIFTY Plus

Na czym polega Test NIFTY?

NIFTY to prosty, bezpieczny i bardzo dokładny  nieinwazyjny test prenatalny oparty na DNA dostarczający możliwości przeprowadzania badań przesiewowych pod kątem najczęstszych trisomii, a także możliwości testowania aneuploidii chromosomów płciowych, trisomii 9,16, 22, zespołów delecji/ duplikacji chromosomów i określenia płci.

NIFTY

W czasie ciąży DNA pochodzące od dziecka przenika do krwi matki. Wykonanie testu NIFTY polega na pobraniu od ciężarnej małej próbki krwi (około 10 ml ) a nastepnie analizowaniu w celu wykrycia nieprawidłowości chromosomalnych płodu. Test jest całkowicie nieinwazyjny i nie wiąże się z ryzykiem aborcji ani infekcji wewnątrzmacicznych.

 

NIFTY był pierwszym testem NIPT, który rozpoczął testy kliniczne w 2010 roku i został wprowadzony w Europie w 2013 roku. Od 2018 roku przeprowadzono ponad 6 000 000 testów NIFTY na całym świecie.

 

  • Czułość i specyficzność testu jest wyższa niż 99%
  • Może określić płeć płodu z 98% dokładnością
  • Test należy wykonywać między 10 a 24 tygodniem ciąży

W jaki sposób jest wykonywany Test Nifty

  • Do wykonania testu potrzebne jest jedynie 10 ml krwi żylnej pobieranej przez nasze przeszkolone położne.
  • Wyniki otrzymujemy w ciągu 6-10 dni roboczych, w języku polskim.