Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
spirometria pulmonolog gdańsk

Spirometria

Jak przebiega badanie spirometryczne?

 

Podstawowe badania układu oddechowego 

 

Spirometria, czyli badanie spirometryczne - to najważniejsze badanie czynnościowe układu oddechowego.

 

Rodzaje badań spirometrycznych

 • Spirometria podstawowa - ocenia objętość powietrza wdychanego i wydychanego z płuc.
 • Spirometria po inhalacji leku rozkurczowego, czyli próba rozkurczowa - spirometria podstawowa + spirometria oceniająca odwracalność obturacji (skurczu oskrzeli)po podaniu leku rozkurczowego.

 

Przygotowanie do spirometrii

 1. Przed spirometrią nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (minimum przez 4 godziny, a najlepiej przez dobę).
 2. Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
 3. Przez 2 godziny przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
 4. Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.
 5. Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych. Jest to potrzebne tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela. Podczas ustalania terminu badania rejestratorka powinna poinformować pacjenta o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela.

 

Wskazania do spirometrii, czyli kiedy należy wykonać spirometrię

Podstawowym wskazaniem do spirometrii jest potrzeba oceny czynności układu oddechowego:

 • u osób z objawami chorobowymi ze str. układu oddechowego np. przewlekły kaszel, duszność
 • u osób z czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, narażenie na inne czynniki toksyczne, np. w miejscu pracy)
 • w chorobach układu oddechowego – np. astma oskrzelowa, POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), sarkoidoza, śródmiąższowe zapalenia płuc, zwłóknienia płuc funkcji, monitorowanie przebiegu, ocena skuteczności leczenia
 • u osób po przeszczepieniu płuc lub innego narządu
 • u osób otrzymujących leczenie potencjalnie uszkadzające układ oddechowy (leki pneumotoksyczne)
 • w ramach oceny ryzyka operacyjnego- kwalifikacja do zabiegu operacyjnego (np. znieczulenia ogólnego, zabiegów operacyjnych płuc)
 • do celów orzeczenia o stanie zdrowia

 

 

Przeciwwskazania do spirometrii – kto nie powinien wykonywać tego badania

 • pacjenci po przebytej niedawno operacji okulistycznej
 • osoby, u których rozpoznano tętniaka aorty albo tętnicy mózgowej
 • pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
 • osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.

 

Prawidłowe wykonanie spirometrii

Spirometria jest badaniem dokładnym i powtarzalnym (co oznacza, że jej wyniki są u danego pacjenta podobne przy powtórnym wykonaniu badania po krótkim czasie) pod warunkiem, że wykona się ją prawidłowo.

Nie należy się obawiać wysiłku związanego z wykonaniem spirometrii, ponieważ badanie to jest zupełnie bezpieczne.

Spirometrię wykonuje się w pozycji siedzącej. Należy siedzieć prosto, nie garbić się. Wargami trzeba objąć prawidłowo ustnik aparatu i dokładnie wykonywać polecenia technika prowadzącego badanie.

 

Interpretacja spirometrii

Jakość wykonania spirometrii ocenia lekarz, najczęściej pulmonolog.

Pod uwagę bierze się kilka parametrów, które pozwalają ocenić, czy badanie zostało przeprowadzone prawidłowo i czy pacjent włożył w nie dostatecznie dużo wysiłku.

 

W naszym centrum na ulicy Tartacznej 2 w Gdańsku badanie spirometryczne wykonujemy bez rejestracji w dniach:

 • poniedziałki w godz. 08:00-14:00 i 17:30-21:00
 • wtorki            w godz. 08:00-19:00
 • środy             w godz. 08:00-18:00
 • czwartki        w godz. 08:00-12:00
 • piątki             w godz. 08:00-16:00
 • soboty           w godz. 09:00-16:00

 

Opis wyniku oraz konsultacje lekarz pulmonolog dr Sylwia Agata Trześniowska - piatek w godz. od 13:00 -18:00. 

 

Zapraszamy do rejestracji wizyt poprzez stronę internetową (kontakt mailowy, telefoniczny) lub Znany Lekarz.