Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
 1. Home
 2. Oferta
 3. Kardiologia Gdańsk
 4. Holter EKG Gdańsk
wstecz
Holter EKG BTL-08 R7

Holter EKG Gdańsk

wszystko co powinieneś wiedzieć o badaniu

Spis treści

   

  Badanie holter EKG jest najczęściej wykorzystywanym rodzajem badania ambulatoryjnego, którego zadaniem jest monitoring pracy najbardziej obciążonego organu naszego ciała, czyli mięśnia sercowego. Holter EKG potrafi zdiagnozować wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca, które różnią się nie tylko przyczyną powstawania, ale przede wszystkim sposobem ich skutecznego leczenia. Jeśli u pacjenta występuje arytmia, zwłaszcza o charakterze nawracającym lub nieregularnym, badanie holter EKG będzie kluczowe w postawieniu właściwej diagnozy.

   

  KARDIOLOGIA - HOLTERY EKG I CIŚNIENIOWE GDAŃSK - CENNIK

   

  Zaburzenia rytmu serca (arytmia)

  Zaburzenia rytmu serca często pojawiają się w sposób nieprzewidywalny oraz przez krótki okres czasu. Rzadko zdarza się, aby właśnie w momencie kiedy pacjent pojawia się na wizycie lekarskiej w celu wykonania standardowego EKG wystąpiła arytmia. Tyczy się to także objawów jakie pojawiają się po epizodzie arytmii. Zanim pacjent zjawi się w placówce medycznej, zarówno arytmia jak i jej skutki mijają, a ich rejestracja poprzez badanie EKG staje się niemożliwa.


  Zawał mięśnia sercowego kojarzony był do tej pory głównie z podeszłym wiekiem lub z nadwagą. Jednak statystyki ostatnich lat nie pozostawiają złudzeń. Coraz częściej słyszymy o osobach poniżej 45 roku życia, u których wystąpił zawał serca. Na ponad 90 tysięcy zawałów notowanych w Polsce każdego roku, ok. 10% przypada na osoby, które nie ukończyły jeszcze 50 roku życia, a nierzadko są nawet przed 40-stką.


  W kontekście osób młodych zaobserwowano, że wystąpienie zawału serca wiąże się bezpośrednio z trybem życia, przewlekłym stresem, niewłaściwą dietą, otyłością, wielogodzinnym siedzeniem w pracy, brakiem ruchu oraz nadmiernym stosowaniem używek (papierosy, alkohol).

   


  Aż połowa wszystkich zgonów w Polsce, niezależnie od wieku, spowodowana jest schorzeniami kardiologicznymi, a zawał serca to główna przyczyna śmierci tzw. młodych dorosłych.

   


  Czym jest holter EKG?

  Badanie holter EKG w graficzny sposób przedstawia aktywność mięśnia sercowego (jego każdego uderzenia), rejestrowaną z powierzchni klatki piersiowej. Zostało opracowane przede wszystkim dla tego, aby wykrywać najdrobniejsze nieprawidłowości pracy serca, nawet w chorobach rzadkich i arytmiach szybko przemijających.


  To co wyróżnia badanie od innych rodzajów diagnostyki kardiologicznej EKG to możliwość zarejestrowania i analizy aktywności mięśnia sercowego poza środowiskiem klinicznym. Wyklucza to także możliwe nieprawidłowości wynikające ze stresu w trakcie wizyty lekarskiej, mogące zafałszowywać wyniki EKG standardowego czy też mierzonego ciśnienia. Holter EKG pozwala na monitoring pracy mięśnia sercowego w warunkach domowych podczas wykonywania codziennych czynności.


  Kolejną zaletą urządzenia jest jego niewielki rozmiar oraz ergonomia wykonywania, tak aby nie zaburzała codziennej aktywności pacjenta poddanego badaniu. Dotyczy to zarówno mierzenia pracy serca podczas snu, pracy, jedzenia, chodzenia czy nawet umiarkowanej aktywności sportowej.

   


  Wskazania do przeprowadzenia badania

  Badanie holter EKG wykonuje się kiedy u pacjenta występują przejściowe objawy mogące świadczyć o zaburzeniach pracy serca, w tym u pacjentów ze zdiagnozowaną choroba wieńcową.

   

  • zasłabnięcia, omdlenia, duszności, zawroty głowy (nieustalonego pochodzenia)
  • zaburzenia rytmu serca: kołatanie, uczucie nierównego bicia serca, tachykardia (częstoskórcz – kiedy ekg spoczynkowe jest powyżej 100/min), bradykardia (zbyt wolne bicie serca - poniżej 60/min)
  • nieprawidłowy zapis badania standardowego EKG
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
  • ocena sprawności rozrusznika serca lub kardiwertera-defiblyratora
  • diagnostyka przed planowaną operacją serca
  • wrodzone wady serca
  • niedokrwienie mięśnia sercowego
  • przebyty zawał serca


  Jak przygotować się do badania holter EKG? 

  Badanie holter EKG nie wymaga specjalnego przygotowania. Ważne jest odpowiednie ustalenia terminu, tak aby nie kolidował on np. z podróżowaniem, uroczystościami okolicznościowymi czy koniecznością wejścia do wody lub ryzykiem zamoczenia.

   

  W dniu założenia holtera zapraszamy pacjenta do naszej placówki na ul. Tartaczną 2 w Gdańsku gdzie pielęgniarka założy urządzenie oraz wytłumaczy sposób jego działania i rejestracji danych.


  Skóry w miejscu przyklejenia elektrod nie smarować kremami czy maściami, które mogą utrudnić ich przymocowanie. W przypadku mężczyzn i znacznego owłosienia, może zostać zalecone zgolenie włosów w miejscu przyklejenia elektrod. Na wizytę prosimy o założenie luźnej bluzki lub koszuli.


  Na czas badania nie wymaga się odłożenia leków przyjmowanych na stałe, a także nie wymagane jest przyjmowanie dodatkowych środków farmaceutycznych. Przed badaniem można normalnie jeść oraz pić. Zaleca się wzięcie kąpieli lub prysznica, gdyż przez cały czas badania będzie to niemożliwe.

   


  Przebieg badania – jak wygląda, ile trwa, jak postępować w trakcie badania?

  Pielęgniarka podłącza elektrody w odpowiednich miejscach do ciała pacjenta. Są one połączone z urządzeniem rejestrującym przewodami. Urządzenie można nosić przy pasku lub zawiesić na szyi. Pielęgniarka poinstruuje pacjenta jak prowadzić dziennik aktywności i objawów, które mogą wesprzeć lekarza w prawidłowej interpretacji wyników.


  Objawy jakie powinno się zapisywać to m.in.: kołatania serca, zawroty głowy, duszności, ból w klatce piersiowej, spożywanie posiłków, większa aktywność fizyczna, sytuacje stresowe, spacer z psem, itp. Czas występowania objawów można wtedy dokładnie porównać z zapisem EKG.


  Minimalny okres badania to 24 godziny, jednak w niektórych przypadkach lekarz może zalecić inaczej, nawet do 5 dni.

   

   

  Jak spać z holterem EKG?

  To na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, to takie ułożenie ciała podczas snu, aby zapobiec odklejeniu, przesunięciu lub wyłączeniu urządzenia podczas snu. Dlatego zaleca się spanie w pozycji na plecach lub opcjonalnie na prawym boku. Na czas snu można elektrody dodatkowo zabezpieczyć taśmą opatrunkową. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie ubranie odzieży ściśle przylegającej do ciała. Urządzenie ułóż tak, aby unikać naciągania kabli.


  Czego nie wolno robić w trakcie badania?

  W trakcie badania należy przede wszystkim uważać, aby nie oderwać elektrod, ani nie naciągać przewodów. Jeśli do tego dojdzie, niezwłocznie przyklej je z powrotem. Należy uważać, aby urządzenia nie zamoczyć gdyż aparatura nie jest wodoszczelna. Nie wolno także korzystać z sauny, używać poduszek lub koców elektrycznych oraz samodzielnie otwierać urządzenie czy przesuwać elektrody.


  Po zakończonym badaniu należy pamiętać, aby nie odklejać elektrod samemu, należy zostawić to doświadczonemu personelowi medycznemu.

   

  Holter EKG, a telefon komórkowy

  Zaleca się, aby podczas badania holterem EKG telefon komórkowy trzymać możliwe jak najdalej od urządzenia monitorującego. Jeśli jest to możliwe, zaleca się także minimalizowanie ilości wykonywanych połączeń i długości rozmów. Telefony komórkowe mogą zakłócać poprawną rejestrację danych podczas badania holterem EKG i zafałszowywać wyniki. Dobrą praktyka jest także, zapisywanie w dzienniczku aktywności wykonywanych połączeń oraz długości rozmów.

   

   

   

  Dlaczego podczas badania holter piszczy?

  Podczas badania mogą pojawić się sygnały dźwiękowe lub „pikanie”. Najczęściej nie są one powodem do niepokoju. Spowodowane są zmianą trybu pracy urządzenia lub specyfiką konkretnego okresu zapisu. Sygnały dźwiękowe może być spowodowany także niskim stanem baterii urządzenia. Jeśli zauważysz na wyświetlaczu niski poziom baterii lub jeśli holetr „pika” w sposób ciągły lub często powracający, skontaktuj się z naszą placówką medyczną.

   

  Interpretacja wyników – co może wykryć badanie holter EKG?

  Holter EKG analizuje dobowy rytm pracy mięśnia sercowego, zapisując takie parametry jak: częstotliwość rytmu zatokowego, przerwy rytmu serca, zbyt częste lub zbyt wolne skurcze, obniżenie ST świadczące o występowaniu niedokrwienia.


  Badanie holter EKG to zapis linii izoelektrycznych (linia pozioma i załamki oznaczane jako P,R,T,U,Q,S). Załamki pojawiają się podczas pobudzenia wybranych obszarów serca. Charakteryzujemy załamki dodatnie (wychylone w górę) i ujemne (wychylone w dół). W trakcie rejestrowania zapisu ważne z punktu widzenia interpretacji wyników są także odległości pomiędzy załamkami nazywane odstępami QT, ST i PQ. Lekarz ocenia wszystkie te informacje wraz z dzienniczkiem aktywności i objawów pacjenta.


  Interpretacja EKG ma na celu stwierdzenie, czy objawy jakie odczuwa pacjent podczas trwania badania, korelują bezpośrednio z nieprawidłowościami w pracy serca na zapisie EKG. Jeśli objawy pokrywają się z rejestrowaną arytmią, wtedy wdrażane są kolejne kroki w pogłębionej diagnostyce czy leczeniu.


  Holter EKG może także wykryć objawy łagodnej arytmii nie dającej żadnych objawów i nie stanowiącej zagrożenia dla zdrowia.

   

  Stwierdzone zmiany i wykrycie arytmii w badaniu holter EKG mogą świadczyć o wielu różnych wadach genetycznych, czynnościowych lub anatomicznych mięśnia sercowego. Do głównych schorzeń kardiologicznych zaliczamy m.in. przerost serca, uszkodzenie serca, niedokrwienie serca, zaburzenia kurczliwości, zapalenie osierdzia, bloki przedsionkowo-komorowe czy niemiarowość zatokowa. Niepokojący zapis holtera EKG może być też uwarunkowany zaburzeniami elektrolitowymi: hiperkaliemia (nadmiar potasu), hipokaliemia (niedobór potasu), hiperkalcemia (nadmiar wapnia), hipokalcemia (niedobór wapnia),


  W wybranych przypadkach po wykonanym badaniu holterem lekarz może zalecić przeprowadzenie próby wysiłkowej lub cewnikowania serca.

   

  Podczas zapisu mogą pojawić się tzw. artefakty, czyli niewłaściwie zarejestrowane dane lub przerwy w rejestracji danych. W takich przypadkach może być konieczność ponownego przeprowadzenia badania. Pojawienie się licznych artefaktów jest najczęstszej spowodowane niewłaściwym umocowaniem elektrod, ich odpięciem, przesunięciem lub manipulowaniem urządzaniem w trakcie badania przez pacjenta.


  Czy holter EKG wykryje nerwicę?

  Badanie holter EKG nie jest zalecane jako diagnostyka zaburzeń natury psychicznej. Jednak z samego badania i opisu objawów pacjenta może wyniknąć poderznie, że zaburzenia pracy serca moją podłoże psychiczne i korelują z atakiem paniki, sytuacjami stresującymi czy zaburzeniami lękowymi. Badanie hoter EKG nie daje pełnego obrazu takich sytuacji, diagnostykę powinien przeprowadzać lekarz psychiatra.


  Przeciwwskazania do wykonania badania holer EKG

  Holter EKG jest badaniem nieinwazyjnym, przez co niesie znikome ryzyko co do skutków ubocznych przeprowadzenia. Wyjątkiem mogą być problemy skórne lub toczące się stany zapalne skóry na klatce piersiowej.


  W kontekście przeciwwskazań, trzeba brać pod uwagę, że w rzadkich przypadkach arytmii, badanie holterem wykonywane nawet przez kilka dni może nie dać żadnych wiążących informacji. Wtedy trzeba przemyśleć inny rodzaj monitorowania rytmu serca, który obejmie nawet kilka tygodni lub nawet miesięcy.

   

  Ile kosztuje badanie holter EKG? Holter EKG Gdańsk

  W Centrum Medycznym Tartaczna 2 w Gdańsku możesz wykonać badanie holter EKG bez kolejki, wystarczy umówienie wizyty w gabinecie pielęgniarki. Wizytę można zarezerwować telefonicznie lub mailowo. Cena badania holter EKG to 150 zł za jedną dobę, a 250 zł za dwie doby. Dodatkowo, można zakupić opis badania w cenie 100 zł / 1 doba oraz 50 zł każda kolejna doba. Odbierz urządzenie nawet dzisiaj.

   

  Urządzenie Holter EKG – marki BTL Cardiopoint H600 i BTL-08 R7

  Badanie wykonuj na najnowocześniejszym i komfortowym sprzęcie!

  • najwyższa jakość sygnału i zapisu, nawet podczas wysokiej aktywności pacjenta
  • całościowy monitoring wielu trudnych w diagnostyce chorób serca
  • nieprzerwana praca nawet do 7 dni
  • wbudowany mikrofon pozwalający prowadzić dziennik badania
  • wbudowany czujnik ruchu i bezpośrednia korelacja akcji serca z aktywnością pacjenta
  • niewielka budowa i wygodny system noszenia

   

   

  Zapraszamy do rejestracji odbioru holetrów pooprzez naszą strone internetową - KONTAKT. 

   

  Zobacz również