Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
mammotome elite - biopsja piersi

Biopsja mammotomiczna

Jedna z najnowocześniejszych metod pobierania wycinków piersi

 

Biopsja mammotomiczna
 

Jest to rodzaj biopsji gruboigłowej, gdzie pobranie tkanki wspomagane jest próżnią. Szczególnie zalecana jest,  gdy guzy są małe i nie można jednoznacznie ocenić ich charakteru w badaniach obrazowych. Zaletą tego rodzaju biopsji jest możliwość usunięcia guzka piersi w całości celem jego zbadania pod mikroskopem oraz pozostawienie specjalnego znacznika w miejscu pobranego guza. Umożliwia to w przyszłości lokalizację guza w razie konieczności dalszego leczenia. Diagnostyka histopatologiczna obejmuję charakterystykę tkanki i pełną ocenę receptorów raka piersi, warunkujących dobór metod leczenia.

 

Biopsja gruboigłowa to badanie inwazyjne, choć bezbolesne. Wykonujemy je w znieczuleniu miejscowym. Mimo znieczulenia pacjentka może jednak odczuwać lekki dyskomfort. W miejscu wprowadzenia igły możliwe jest wystąpienie obrzęku, krwawienie naciętego guza, objawy zasinienia lub krwiaki, które czasem qwymagają interwencji chirurgicznej. Badanie wykonane za pomocą biopsji gruboigłowej przy braku wystąpienia powikłań nie pozostawia żadnych widocznych śladów na skórze.

 

Nie wymaga specjalnego przygotowania. Czasami pacjenci przyjmujący leki przeciwkrzepliwe proszeni są przez lekarza o ich odstawienie.

W naszej jednostce wykonujemy wszystkie rodzaje biopsji guzów piersi. Wykonują je lekarze chirurdzy onkologiczni.

 

 

Badanie patologiczne

Ocenę złośliwości guza ocenia się w badaniu cytologicznym (badanie komórek np. biopsja cienkoigłowa) lub badając tkankę (biopsja gruboigłowa, biopsja mammotomiczna, wycinek z guza, cały guz). Dokładnym i najbardziej wiarygodnym wynikiem jest ocena histologiczna. Dlatego rekomendujemy wykonywanie biopsji gruboigłowych zmian piersi. Wynik ten jest integralną częścią diagnostyki guzów piersi i jest obligatoryjne dla postawienia rozpoznania. Wszystkie biopsje, wycinki i guzki są w naszej jednostce obowiązkowo badane w ten sposób. Badanie cytologiczne lub histologiczne ocenia lekarz specjalista patomorfologii.

 

 

Zapraszamy do rejestracji wizyt u dr Natalii Spychalskiej lub u dr Kamila Drucisa. 

Rezerwuj termin poprzez stronę internetową (kontakt mailowy, telefoniczny) lub Znany Lekarz.