Projekt bez tytułu (69)

Tartaczna 2

Poznaj jakość opieki zdrowotnej w stylu Tartaczna2!
wstecz
badania piersi - onkolog gdańsk

Guz w piersi w badaniu USG według skali BIRADS

guz piersi, a skala BIRADS

 

Guzy w piersiach

 

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u dorosłych kobiet. Szczyt zachorowań przypada między 55 a 65 rokiem życia. Należy jednak pamiętać, że występuje on także u młodszych kobiet. Może być związany z obciążeniem rodzinnym. Dziedziczne raki piersi potwierdzane są badaniami genetycznymi (diagnostyka genetyczna nowotworów). Badania profilu genetycznego w kierunku nowotworów można wykonać z krwi, śliny lub z tkanki guza.

 

Podstawowymi badaniami guzów np. w piersi są badania obrazowe: mammografia, usg (ultrasonografia) piersi, a w wybranych przypadkach także rezonans magnetyczny. Radiologiczny charakter guza lekarz radiolog ocenia za pomocą skali BIRADS. Skala BI-RADS czyli system standaryzacji opisów badań diagnostycznych piersi (ang. Breast Imaging-Reporting and Data System). Każdy opis badania obrazowego piersi powinien zakończyć się oceną zmian w piersi za pomocą tej skali. W naszym centrum wykonujemy kompleksowe badanie usg piersi na aparacie VOLUSON E 10 z opcją elastografii i PD. Badanie wykonuje lekarz radiolog, oraz na wizycie może wykonać je lekarz chirurg onkologiczny. Każda kobieta powinna wykonywać badania piersi raz w roku.

 

U kobiet miesiączkujących z piersiami gruczołowymi, zalecane jest wykonywanie USG piersi. Mammografię przed 50 roku życia wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza. U kobiet po 50 roku życia wykonuje się rutynowo badanie mammograficzne co 2 lata oraz badania USG piersi.

 

Skala BIRADS

 • BI-RADS 0 - badanie niediagnostyczne, wymaga wykonania badania piersi inną metodą
 • BI-RADS 1 - wynik prawidłowy, zdrowe piersi, zalecana jest kontrola piersi jeden raz w roku
 • BI-RADS 2 - wynik prawidłowy, zmiany nie mające charakteru nowotworu np. dysplazja, torbiele lub stabilne zmiany guzowe, nie zmieniające się w czasie obserwacji. Kontrola piersi (mammografia lub usg) jeden raz w roku.
 • BI-RADS 3 - badanie, w którym wykryto zmianę najprawdopodobniej łagodną, ryzyko złośliwości wynosi do 2%, może dotyczyć zmian takich jak: skupiska mikrozwapnień, torbiele złożone, gruczolakowłókniaki, asymetryczne zagęszczenia. Zalecana jest wczesna kontrola obrazowa, usg piersi za 6 miesięcy.
  U kobiet z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi zalecane jest wykonanie biopsji cienkoigłowej lub gruboigłowej i pobranie materiału do badania cytologicznego lub histopatologicznego.
 • BI-RADS 4 - badanie, w którym stwierdza się obecność zmiany wymagającej wykonania biopsji w celu określenia charakteru opisywanej zmiany. Jest to PODEJRZENIE RAKA. Z uwagi na ryzyko złośliwości zmiany wyróżniamy podkategorie:

- BI-RADS 4a - ryzyko złośliwości zmiany 2-10%

- BI-RADS 4b – ryzyko, że jest to rak wynosi 10-50%

- BI-RADS 4c - szacunkowe ryzyko obecności zmiany złośliwej (raka) to 50-95%.

 

W każdym przypadku BIRADS 4 zalecana jest weryfikacja histopatologiczna zmiany w biopsji gruboigłowej lub mammotomicznej.

 

 • BI-RADS 5 - badanie, w którym stwierdzono obecność zmiany wysoce podejrzanej o proces nowotworowy, ryzyko złośliwości większe niż 95%, wskazane wykonanie biopsji gruboigłowej w trybie pilnym. Wynik ujemny badania histopatologicznego nie wyklucza złośliwego charakteru zmiany i nie zwalnia z wykonania dodatkowej diagnostyki i/lub biopsji chirurgicznej.
 • BI-RADS 6 - oznaczenie rozpoznanego i potwierdzononego w badaniu histopatologicznym raka piersi.

Gdy w badaniu obrazowym zostanie stwierdzony guz piersi to z reguły przed rozpoczęciem leczenia należy ustalić charakter tego guza. Najczęściej występującymi zmianami w piersiach są zmiany łagodne, czyli gruczolakowłókniaki i torbiele piersi. Należy jednak pamiętać, żę część zmian łagodnych i złośliwych może być do siebie podobna, zwłaszcza, gdy są to zmiany małe, w stadium przedklinicznym, czy też występujące u młodszych kobiet. Ustalenie charakteru zmiany jest tu szczególnie istotne, bo rak piersi im szybciej wykryty, tym większą daje możliwość wyleczenia.

guzy w piersi - onkolog gdańsk

 

 

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA GUZÓW PIERSI W CENTRUM MEDYCZNYM TARTACZNA 2

 

 • Usg piersi wykonuje radiolog dr Ewa Kołyszko.
 • W przypadku już stwierdzonego guzka piersi jego weryfikację (BAC - biopsja cienkoigłowa, BAG - biopsja gruboigłowa, MMT - biopsja mammotomiczna, chirurgiczne wycięcie guza piersi) wykonują chirurdzy onkologiczni dr Kamil Drucis i dr Natalia Spychalska.
 • Konsultacja z rozpoznanym guzem piersi np. rakiem dotycząca metod leczenia, diagnostyki i postępowania w chorobie nowotworowej zapraszamy do onkologa klinicznego i radioterapeuty dr Magdaleny Korożan. 

Rezerwuj termin poprzez stronę internetową (kontakt mailowy, telefoniczny, rejestracja online w zakładce kontakt) lub Znany Lekarz.